Polimasaren startar ny blogg

Jag har bestämt mig för att byta webadress och till en ny blogg. WordPress. Alla eller nästan alla inlägg från gamla http://polimasaren.blogspot.se har kopierats över hit. Datumen stämmer inte, men inläggen på förra skrevs mellan april och december 2012. Jag kommer inte att redigera fel som uppstått i inläggen pga flytten. Det tråkiga är att jag förlorat all besöksstatistik. Det ska bli kul att få börja om och skriva igen.

Har ett nytt projekt på gång också. Det är en blogg http://avpixlatavpixlat.blogg.se där jag lägger upp skärmdumpar från sd-bloggen avpixlat för att visa hur hatiska och rasistiska kommentarer det kan finnas där. Får se hur frekvent den kommer att uppdateras, har endast två inlägg hittills. Ett om hur kommentatorerna tycker att de hotade kvinnorna som programmet Uppdrag granskning tog upp fick skylla sig själv och ett om en av skribenterna och hur hatisk han är emot en av Aftonbladets journalister.

Annonser

Invandrares bidrag

En sammanställning av bidragen en invandrare kan få:

Sedan etableringsreformen trädde i kraft får en nyanländ arbetslös invandrarmamma med
tre barn följande bidrag varje månad”
Svar: Nej, de flesta nyanlända mammor ”får” inte dessa
bidrag. Runt 40 procent av alla
invandrare till Sverige tillhör kategorier som ha jobb eller annan egen
försörjning för att över huvud taget få uppehållstillstånd eller uppehållsrätt
i landet (arbetskraft och studenter). Därtill är huvudregeln för
ytterligare 20 procent, EU-medborgarna, att de ska kunna försörja sig för att
få uppehållsrätt (även om det kan vara komplicerat i praktiken). Flera av
bidragen i räkningen gäller inte ”invandrare”, utan endast nyanlända flyktingar
och vissa av deras anhöriga under de första två åren i landet. De utgör i runda
slängar en femtedel av invandrarna.
För att ”få” etableringsersättning måste man plugga
svenska, delta i samhällsorientering och vara med i andra utbildningar eller
arbetsmarknadsinsatser på heltid. Man kan inte få föräldrapenning samtidigt.
För att ”få” sfi-bonus måste man klara av den högsta nivån på sfi inom loppet
av ett år från utbildningsstart. För att ”få” underhållsstöd krävs att den
andra föräldern inte bidrar till försörjningen. För att ”få” bostadsbidrag
krävs en boendekostnad som är betydligt högre än bidraget.
6 510 kr i etableringsersättning
Svar: Stämmer i stort. Ersättningen är 308 kronor per dag
man deltar i aktiviteter på heltid. En månad består ungefär av 21 dagar vilket
ger en månadsersättning på 6468 kronor. För att få full ersättning ska man plugga
svenska och samhällsorientering samt delta i utbildningar eller
arbetsmarknadsåtgärder fyrtio timmar i veckan. Ersättningen finns bara för
nyanlända flyktingar och deras anhöriga under de första två åren i landet.
4 500 kr i etableringstillägg
Svar: Detta är maximalt belopp för etableringstillägg,
oavsett hur många barn man har. Möjligt om alla tre barnen är minst 11 år gamla
(bidraget är mindre för yngre barn), men bara om man av någon anledning inte
får underhållsstöd för mer än två av dem. Om man får underhållsstöd för det
tredje har man bara rätt till etableringstillägg för två barn. Det här bidraget
finns bara för nyanlända flyktingar och deras anhöriga under de första två åren
i landet.
4 500 kr i
bostadsbidrag
Svar: Teoretiskt möjligt. Familjen kan få 4 500 i
bostadsbidrag, om den har en hyra på över 5 700 kronor i månaden och det
tredje barnet i familjen helt saknar försörjning. Om det tredje barnet har en
pappa som bidrar till försörjningen så kan bostadsbidraget minska, om det i
stället har underhållsstöd så minskar etableringstillägget. Maximalt
bostadsbidrag för en familj med 3 barn är 4900 kronor oavsett hyreskostnad.
Alla bosatta i Sverige har rätt till bostadsbidrag om de uppfyller villkoren.
3 754 kr i
barnbidrag
Svar: Stämmer, barnbidraget är lika för alla i Sverige
2 546 kr i
underhållsstöd
Svar: Osannolikt, bygger på antagandet att kvinnan bara
får underhåll för två av de tre barnen. Underhållsstöd betalas bara om barnens
pappa inte bidrar till deras försörjning. Om pappan är med i bilden så
försvinner underhållsstödet. Om det tredje barnet har en pappa som bidrar till
försörjningen så kan bostadsbidraget minska, om det i stället har
underhållsstöd så minskar etableringstillägget.
= 21 810 kr i
månaden skattefritt.
Mer korrekt beräkning för en ensamstående mamma som
pluggar svenska och deltar i andra insatser på heltid, med tre barn över 11 år
utan någon pappa som bidrar till försörjningen är:
6 468 kr i etableringsersättning
3 000 kr i etableringstillägg (om man får underhållsstöd
för tre barn )
4 500 kr i bostadsbidrag (förutsatt en hyra på 5 700
kronor i månaden)
3 754 kr i barnbidrag
3 819kr i underhållsstöd (underhållsstöd för tre barn i
stället för två)
=21 541 Detta har man rätt i under högst två år, och
förutsätter att den ensamma mamman deltar på heltid i utbildningar och andra
insatser.
Jämför detta med riksnormen för försörjningsstöd i
motsvarande situation(ensamstående mamma, tre barn på 11, 12 och 15 år, ingen
pappa som bidrar, hyra på 5 700 kronor i månaden, deltar i någon form av
arbetsmarknadsinsatser:
4 500 kr i bostadsbidrag
3 754 kr i barnbidrag
3 819 kr i underhållsstöd
7 967 kr i kompletterande försörjningsstöd (antaget
1 100 kronor i månaden för hushållsel, hemförsäkring,
fackföreningsavgifter och kollektivtrafikresor till arbetsmarknadsinsatser
m.m.)
= 20 040.
Därtill kan man få ersättning för bl.a.
tandvård, hälso- och sjukvård, läkemedel, glasögon,  underhåll, reparation och inköp av
hemutrustning och möbler, flyttkostnader, barnomsorg m.m.
Etableringsersättningen är alltså 1040 kronor högre än
försörjningsstödet, men ger inte rätt till ersättning för något av de
sistnämnda kostnaderna. En nyanländ invandrare kan i stället få lån för att
skaffa hemutrustning. Lånet ska återbetalas och har samma ränta som studielån.
Utöver detta har
invandraren rätt till 259 200 kr i retroaktiv föräldrapenning. Invandraren kan
själv välja i vilken takt föräldrapengen ska betalas ut.
Svar: Nej. Beräkning ovanför utgår från att barnen är
minst 11 år gamla. Då har rätten till föräldrapenning upphört. Nästa år ska
också reglerna för föräldrapenning ändras så att 80 procent av dagarna måste
tas ut innan barnet fyllt 4 år. Därmed blir det svårare att ta ut långa
sammanhängande perioder med föräldrapenning för flera barn som är födda
utomlands. I gengäld får de övriga 20 procenten av dagarna sparas tills barnet
fyllt 12. Om man har yngre barn och tar ut mycket föräldrapenning under de
första två åren så brinner etableringsersättningen och –tillägget inne.
Dessutom kan föräldrapenning inte kombineras med full etableringsersättning och
etableringstillägg.
Invandraren har rätt till 12 000 kr i skattefri SFI-bonus. SFI-bonusen betalas ut vid avklarad
kurs.
Svar: Nej, man har inte rätt till sfi-bonus utan det är något
som man förtjänar. Sfi-bonus är ett engångsbelopp. 12 000 kronor är högsta
bonus, som bara betalas ut om man klarar den högsta nivån (kurs 3D) av sfi inom
tolv månader från utbildningsstart och 15 månader från folkbokföring. Den nivån
är ungefär jämförbar med svenska för sjätte klass i en svensk grundskola. Om
man klarar sfi på lägre nivåer i samma tid kan man få ett lägre bonus.
Inget av ovanstående bidrag kan dras in för att invandraren vägrar att ta ett erbjudet
jobb.”
Svar: Etableringsersättningen kan dras in eller sättas ned
om man inte medverkar i sin etableringsplan på heltid. Reglerna är på väg att
ändras så att det framgår tydligt att det också betyder att man ska tacka ja
till ett lämpligt arbete. Efter de första två åren är det precis samma regler
som gäller oavsett om man är invandrare eller infödd.
Texten är lånad av okänd skribent. Hör gäna av dig du som skrivit ifall du har omvändningar till att jag publicerat texten.

Är allt sant som hat-siterna skriver om?

I sin desperata vilja att smutskasta andra människor och då särskilt muslimer väljer den främlingsfientliga siten Swedenconfidential att publicera en bild och en artikel där dom påstår att muslimer i Nigeria korsfäster en katt i protest mot den nyligen publicerade antimuslimska filmen Innocence of Muslims.

katt

Skribenten är Kapten_Krok en av de mer frekventa skribenterna på rasistsiten. Han får den respons han vill på sin artikel då man ser swecon-läsaren boonkaan kommentera under artikeln att han vill korsfästa negrer som han kallar människorna på bilden.

Korsfäst

En annan kommentar är den när mGTFO vill ”Atom-bomba alla jä*la muslimländer”

atombomba

Fler vidriga kommentar finns under artikeln, men jag väljer att endast visa dessa två
Nu tror jag att alla djurvänner och då menar jag från alla politiska läger är överens om att detta är en fullständigt vidrig handling mot djur att det inte är okej och ska tas avstånd ifrån.
När man skriver artiklar, blogginlägg osv är det bra om man kollar upp sanningen om det man skriver. Källfakta är den seriöse skribentens bäste vän.
Är då denne artikel sann? Att denna händelse skett efter publiceringen av den antimuslimska filmen?
Det Kapten_Krok inte tänkt på är det går att kolla upp hans påståenden i artikeln. Vilket är lätt gjort om man bildgooglar just bilden med den korsfästa katten.
En intressant träff är bloggen Caudallure där i en av dennes artiklar kattbilden publicerats redan för ett år sedan, närmare bestämt 20/9 2011.
bevis
Även här på bloggen Catdefender.blogspot.se har bilden publicerats för ett år sedan.
Visst det kan bli fel ibland om man är ivrig att få ut en artikel, kanske inte har tid att kolla upp källfakta. Det må vara hänt om så är fallet. Nu är det inte riktigt så för då när denna artikel skrivs har det gått 22 timmar sen Patrik 818 skrev ett inlägg om att bilden redan publicerats.
sanning
Alltså efter 22 timmar finns både artikeln och bilden kvar. De hatiska kommentarerna fortsätter att välla in fastän både skribenten och Swedenconfidential har fått bevis på att artikeln är falsk.
Är det på detta sätt dessa främlingsfientliga hatsiter fungerar?
Ut med påståenden, falska eller sanna spelar ingen roll bara de hetsar mot andra folkgrupper?
Angående djurplågeri på bilden. Värnar man om djuren när man använder sig av en sådan här fullständigt vidrig händelse för sin egen vinning med ett syfte att sprida hat mot folkgrupper?
UPPDATERAT:
Fick ett tips från en annan blogg att kolla upp själva fotots attribut.
Lånar skärmdumparna från den bloggen.Vi tittar på denna bild och dess attribut:

pse

Här ser man alltså att fotot är taget med en iphone och alltså ännu ett år tidigare än vad jag trott., närmare bestämmt 9/10 2010.

pse1

Som ni ser på denna bild har alltså Iphone även en gps.

Här ser vi att bilden är tagen i Angolas huvudstad Luanda.
Alltså är bilden tagen 2 år före det Sweden confidential påstår och inte ens i samma land utan ganska långt därifrån.

Dikten ”Invandrare” av Bosse Parnevik

Invandrare
En kommer hit för att fly från nöden
En kommer hit för att undgå döden
En kommer hit av terror tvungen
En kommer hit för att gifta sig med kungen
Dom är tyskar, iranier, greker och turkar
Mest är dom snälla, andra är skurkar
En del är ärliga andra är skumma
En del är genier, andra är dumma
Mest är dom fredliga, andra vill slåss
Med andra ord: dom är som oss
Med fel och brister, tuffa och mjuka
Fast inte lika avundsjuka…
Vissa är färgade, andra är arier
som köper sin bruna färg i solarier
Vissa är svarta, andra är gula
Vissa är vackra andra är fula
Men fast dom ibland av annan färg e’
Är dom som vi i Sverige
Och när dom vill jobba här är tacken
”Ni får inte jobba för facket!”
En del är båtfolk från Vietnam
Som inte kansjunga ”We shall overcome”
Och inte kan ”rulla di rulla” som vi
En del har andra gudar än vi
En del söker lugnet istället för bråket
Det enda vi svenskar kan bättre är språket
Det sägs att vi stammar från Adam och Eva
Som inte var svenskar men ja må dom leva

Var bor de egentligen? av gästbloggare Lovisa Loan Sundman

När man bemöter rasister och nazister på nätet får man ofta höra att man är naiv, inte ser verkligheten och så vill de gärna att man ska spendera en natt i t.ex. Rinkeby, för då tusan skulle man förstå hur farliga och hemska alla dessa invandrare är.

Nu säger de ju inte detta på det här trevliga sättet. Det är mer: ”Åk till Rinkeby och bli berikad jävla hora!”

Jag får ofta höra att jag inte vet skit om invandringens baksidor för att jag bor i ett segregerat radhusområde i Spånga (ja, de kan googla).

Jag brukar fundera på detta när jag hejar på mina grannar med rötterna i Grekland, Turkiet, Iran och Indien. Eller när jag träffar ungarnas klasskamrater som har föräldrar från världens alla hörn men oftast tänker jag på det när jag dagligen åker T-banan, Blå linjen. Vagnen är alltid fylld av människor med olika härstamning och enligt rasisterna borde jag bli trakasserad och utsatt för sexuella kränkningar varenda dag p.g.a. mitt blonda hår och mitt kvinnokön. Har aldrig hänt.

Mitt Stockholm är det mest mångkulturella som finns, här blandas slöjor och korta kjolar, här talas tusen språk och dialekter, här har orden svenne och blatte mer och mer blivit en beskrivning av attityd än av etnicitet.

Jag lever mitt liv varje dag mitt i den verklighet som rasisterna och nazisterna säger att jag inte känner till.

Hur kan de ha sådan otrolig koll på hur det mångkulturella samhället fungerar kommer jag på mig själv att undra?
Vilka är de?
Var bor de?
De som vet bättre än jag.

Jag blev faktiskt tvungen att göra en liten efterforskning på nätet, inte svårt alls.

Här bor de, de som VET hur vi har det med invandrarna här i Stockholm, mångkulturens högborg i Sverige:

Borlänge, Hudiksvall, Emmaboda, Orrefors, Uppsala, Tierp, Gävle, Träslövsläge, Bergvik, Söderhamn, Eskilstuna, Sundsvall, Bjuv, Norsjö, Osby och Yddinge.

Antagligen väldigt fina platser, personligen har jag bara varit i Gävle och det var väldigt länge sedan. Tycker ändå att det verkar som rasisterna har det tråkigt där de bor och söker utlopp för någon stimulibrist.

Men ett är säkert, de har inte en blekaste aning om hur verkligheten ser ut.

Lovisa Loan Sundman

 

Lovisa skriver nu på Motargument.se en sajt där det precis som sidan heter skriv motargument mot rasistiska påståenden

Ibland funderar man…

På twitter finns en en hel del ”invandrarkritiker” och ibland får man intressanta diskussioner, vissa faller i glömskan andra inte. Vissa borde konserveras och förevigas och spridas till våra barnbarns barn.
Jag och en vän har haft en kort diskussion senaste dygnet med en person och jag vill egentligen inte hänga ut människor med namn och så, men nu har hen ju ett anonymt alias så det få gå för det här gången.
Det börjar med att min vän Loan skickar iväg ett tweet om hur hon blir beskylld för att bo i ett område där det inte bor så många invandrare.
Sverigevakna som hen kallar sig svarar och sen är diskussionen igång.
1qxqx6t
Sverigevakna byter inriktning på diskussionen troligtvis till ett ämne som ligger hen varmt om hjärtat.
Ensamkommande flyktingbarn är ett hett ämne för ”invandrarkritiker” och särskilt deras ålder diskuteras flitigt i deras kretsar.
2670dcg
Sverigevakna vill att vi läser Marit Wagers blogg före detta Medborgarnas flyktingombudsman för bevis på att flyktingbarnen är äldre än 18 år.
Vi vet att det fuskas med det mesta här i Sverige så varför skulle detta vara ett undantag?
Jag skriver i ett svar att jag läser hennes blogg inte regelbunden, men det händer. Wager har sällan källhänvisning till sina påstående utan hänvisar ofta till en liten fågel som viskat i hennes öra.
Det hon skriver kan vara sant, det är inte otänkbart, men för säkerhets skulle ska man undvika en sån fattig källa som 100-procentig sanning.
3292xjzo
Sverigevakna påstår att Wager kan ALLT om migration och får stort förtroende av bland annat Svenskt näringsliv vilket han även länkar till och då specifikt en bokrecension av Wagers Migration – Så funkar det
Följer man länken och läser andra stycket i recensionen står detta:

Ibland tenderar den svenska debatten att problematisera migrationen på ett orättvist och missvisande sätt. Enskilda exempel på problem lyfts ur sitt sammanhang och görs till allmängiltiga ”sanningar”

410hszl4
Den ”invandrarkritiske” Sverigevakna bevisar alltså själv att han har fel och ger oss en källhänvisning till det , vilket inte är vanligt bland hen och hens kretsar och det tackar vi för.
Jag vill tacka Sverigevakna för denna underhållande diskussion och vill även tacka Lovisa för hennes tweet som ledde till detta.
Nu är det som jag skrev tidigare inte min stil att hänga ut någon, men hen har ett anonymt alias och nu påstår jag inte att hen är rasist, men en hel del av hens tweets har ett väldigt rasistiskt underton så om hen inte vill bli uthängd kanske hen borde tänkt på dom invandrare hen generaliserar om och ger ett kollektivt och negativt epitet på.
###UPPDATERING###
Här försöker Mittswe bevisa sitt påstående på samma sätt som Sverigevakna genom att lägga upp länkar som motbevisar hans eget argument.
5rasse nummer två
Han gör sitt bästa, men det hjälper inte. Han tar fram argumentet att det är enbart invandrare som står för alla våldtäkterna i Oslo vilket vi nu vet att så är inte fallet. Läs gärna artikeln i Utrop. Som bevis lägger han upp två länkar varav den ena artikeln från NRK innehåller statistik som visar att 199 av 347 begås av etniska norrmän.
Nu kan han ha menat överfallsvåldtäkter som det från början handlade om i reportaget för några år sedan, men det är motbevisat i Utrops artikel. Han slår alltså två flugor i en smäll och levererar 2 faktafel på en gång.
Vill tacka Anny Berglin för hennes del i diskussionen som ledde till detta smått humoristiska inlägg av Mittswe.
Forts. följer med stor sannolikhet….

Citat från en antirasist

Nu skall jag bara göra ett inlägg till här innan jag går och lägger mig; var så god att lägga in ett sista ord efteråt. Om tråden inte är nerlusad med rasistiska troll när jag kollar fejjan imorgon kanske det kommer en replik då. Men här är vad som stör mig mest just nu:

Det stör mig att somliga debattörer försöker legitimera sina åsikter genom att presentera dem som vetenskap, när det vi pratar om är värderingar. Det här är problemet med pseudovetenskap, om man vet vad man vill ha kan man bevisa nästan vad som helst. Vi skulle kunna byta studier med varandra i all evighet utan att övertyga någon, för det här är inte fysik eller biologi. Det här är politik. Det här handlar om en politisk vilja, en strävan efter att skapa det samhälle man själv vill bo i och tror är bäst för alla. Eller tror är bäst för de man bryr sig om, i alla fall. Det finns inget rätt eller fel som ett grönt eller rött ljus, eller en liten pappersremsa man kan kissa på och så ändrar den färg om Malmö nyss utropats till kalifat.

Vi vill båda två olika saker med samhället, och eftersom våra ambitioner och förhoppningar står i motsats till varandra bråkar vi vid valurnorna, på facebook, och överallt däremellan. Men det ni gör med det här pratet om kriminologi, och överrepresentation, om statistik, är att konstruera en trojansk häst av objektivitet runt något högst subjektivt, era värderingar. Den praktiska konsekvensen – som man såg vid den nazistiska demonstrationen i Bollnäs – är att en grupp människor i samhället pekades ut, förfrämligades, belades med kollektiv skuld och ställdes i motsats till majoriteten.

Vi vet vad det är för värderingar som står bakom det. Vi vet vad det är för värderingar som föds av den här sortens utpekande. Det står i fullkomlig motsats till demokratins innersta väsen, tanken på alla människors lika värde. Det är unket, det är ett spöke från tidigare, mer primitiva, inkarnationer av vårt samhälle, och det är värderingar som majoriteten av alla invånare i Sverige, oavsett ursprung, tycker är avskyvärda

Björn Åkerblom 2012

Tänkvärt och bra citat som ursprungligen skrevs i en grupp infesterad av nazister diskuterandes rasbiologi, antivitism, svenskfientlighet och andra liknande nypåhittade rasistiska ord.