Rasistfri Riksdag ny antirasistisk blogg

Untitled-7

Ny antirasistk blogg från killen som har fb-sidan ”Vi som börjar tröttna på inskränkta sverigedemokrater”. Följ och gilla båda!

Länk till blogg
Länk till fb-sida
Twitter: @Rasistfrittland

Annonser

Sd’s syn på barn

Ett barn på flykt väljer inte själv sin situation och jag tänker återigen hänvisa till FN’s definition av barn från barnkonventionen ALLA under arton år är alltså barn och barns rättigheter och välmående måste gå i första hand och gör det i varje sund människas tankesätt.

Ett barn är varje människa under 18 år.

I en omröstning angående papperslösa barns rätt att gå i skola så röstade sd nej. Expo förklarar bra hur det gick till

När riksdagen röstade om förslaget i går gavs bifall från samtliga partier förutom SD – som enhälligt (med undantag för ledamoten Johnny Skalin som tryckte fel; han beklagar sig inför sina partikamrater och har skickat en rättelse till kammarkansliet) röstade nej.

När sd förnekar barnens rätt att gå i skola bryter de inte bara mot paragraf 28 i barnkonventionen

Varje barn ha rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis

…utan även mot punkterna 2,3,4,6,22,29. Varför vill då sverigedemokraterna neka barnen sin skolgång? De anser att det skulle öka invandringen till Sverige om barnen får gå i skola här. Barnen är alltså en orsak till ett framtida problem för sverigedemokraterna. Är de så emot invandring så det kan gå över lik i det här fallet barnens välbefinnande för att stoppa den?

Sd och militära insatser mot civila i Sverige

Idag den 14 maj är det 82 år sedan militär sköt skarpt mot strejkande arbetare och dödade 5 personer och skadade fler. Denna händelse är en av de mörkaste i svensk arbetarhistoria. Det tvistades mycket om vems fel det var. I en demokrati ska inte staten ha befogenhet sätta in militär mot sina egna kan man tycka. För dom flesta är detta en självklarhet. Vi får aldrig glömma det och med minnet av Ådalen 1931 kommer vi heller aldrig att göra det.

I motionen Motion 2012/13:Ju393 Införande av gendarmeri inom polismyndigheten skriver sverigedemokraternas riksdagsledamot Mikael Jansson att han vill kunna tillåta militärpolis användas i civila situationer alltså mot våra egna medborgare.

Över tid har det visat sig att det understundom uppstår situationer där den vanliga polisens kapacitet inte räcker till, vilket man bland annat har försökt åtgärda genom inrättandet av en särskild insatsstyrka för situationer som kräver tyngre beväpning

Han nämner händelser som upplopp i storstäder och han nämner ordet stadsdelar. Man undrar vilka städer och stadsdelar han menar? Vi ska inte lägga orden i munnen på honom och tillföra honom saker han inte sagt så vilka stadsdelar det handlar om låter vi vara osagt för den här gången.

I ett pressmeddelande skriver sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson efter de återkommande kravallerna i invandrartäta Rinkeby att han kräver hårdare krav. Han är iallafall mer specifik med vilka städer och stadsdelar det gäller. Åkesson förklarar att han tycker att dagens lagstiftning är otidsenlig och vill att det ska finnas möjligheter att införa undantagstillstånd samt att den nationella insatsstyrkan ska skickas till Rinkeby. Åkesson förklarar varför

att ordningen måste återställas med alla till buds stående medel

Åkesson lägger skulden på det mångkulturella samhället i citatet nedanför, det var ju inte helt oväntat, men vad menar han med extraordinära åtgärder?

Den mångkulturella samhällsordningen i kombination med mediernas och de etablerade partiernas ”tycka synd om -mentalitet” och bristande förmåga att hantera situationen har skapat en situation som kräver extraordinära åtgärder

Gendarmeri, nationella insatsstyrkor och undantagstillstånd riktat mot förorter är alltså dessa två sverigedemokraters lösning på problemen. Då är vi där igen där vi startade det här blogginlägget: I en demokrati ska inte staten ha rätt att sätta in militär mot sin egen befolkning och glöm aldrig Ådalen 1931 och varför det kunde hända. Kan det vara dom lagar som gäller nu, dom som är otidsenliga inte gällde då på 30-talet som är orsaken?

Mera läsning om Janssons motion på Expo

-UPPDATERAT-

Här nedan kommer några skärmdumpar från twittrande sverigedemokrater angående kravallerna i Husby

Untitled-29

Untitled-31

Untitled-35

Untitled-36

Untitled-41

Shit that Dagerlind says

Mats Dagerlind, en av männen bakom sd’s hatblogg avpixlat kan inte hålla sig undan Twitter där han skriver den ena skiten efter den andra. När han inser att han gjort bort sig raderar han alla tweets, men det han inte tänker på att många skärmdumpar allt han skriver. Nu har han fått sig en blogg uppkallade efter sig där det samlas skit han kläckt ur sig

Untitled-101

http://shitthatdagerlindsays.blogspot.se/