Björn Söder och uppförandekoden

I dagens Aftonbladet står det att Björn Söder, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och vide talman vill införa en uppförandekod. I slutrapporten står detta

En uppförandekod medvetandegör de principer och regelverk som gäller för ledamotsuppdraget och vilka avväganden en ledamot regelbundet ställs inför. Den kan också bidra till att diskussioner om hur reglerna ska tolkas hålls högt på ledamöternas och partigruppernas agendor

Björn Söder har ju varit i hetluften förut i samband med hans bloggande och framför allt sin TV-framträdande i vilka han har betett sig långt ifrån vad en uppförandekod skulle begära av honom. Jag listar en del av det som Söder borde tänka på när han förespråkar koden

10447626_10203266924145505_7423002105011921190_n 540@85

Ska du införa en uppförandekod Björn Söder så bör du börja med dig själv och föregå med ett gott exempel.

Annonser

Sverigedemokraterna, en tidsresa

1993: ”Ut med packet!!!” De ville fram till 1999 slänga ut alla invandrare som hade kommit till Sverige efter år 1970, vilket fanns till och med i deras principprogram som skrevs 1996.

2014: Stoppa packet!!! De vill minska asylinvandringen med 90% trots att det bryter mot de av FN grundade Mänskliga rättigheter. Ordvalen står de på kommunnivå för när de anonymt skriver på hatsajter med kopplingar till bland annat Kent Ekeroth, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

1995: ”En del kulturella skillnader länder emellan torde ha en rasmässig grund. Detta borde kunna sägas nu” Citat av Mikael Jansson dåvarande partiledare och nuvarande riksdagsledamot för SD.

2014: Idag använder Sverigedemokraterna inte ordet ras för det är för kontroversiellt och de skulle aldrig få några sympatisörer om de hade fortsatt använda ordet. Nu använder de ordet kultur, men menar samma skillnader och samma människor.

1992: Anders Klarström, den nazistiske partiledaren säger under Engelbrektsmarschen 25 april ”Ingen anständig svensk vill bo i ett invandrargetto!”.

2012: David Lång, riksdagsledamot för SD säger i en riksdagsdebatt att ”varje svensk som väljer att bo i Sverige har rätt att slippa bo i ett invandrardominerat område”.

2014: Kent Ekeroth säger på ett torgmöte i Fagersta att det är en rättighet att slippa bo bland invandrare.

1986: Sverigepartiet, Sverigedemokraternas förlaga grundas av nazister från kamporganisationen Bevara Sverige Svenskt.

1993: ”Bevara Sverige Svenskt” används som slagord i demonstrationer, klistermärken, i de officiella SD-tidningarna och nyhetsbulletinerna.

2013: Jimmie Åkesson, nuvarande partiledare säger i en intervju, om att han vill assimilera svenskarna, ”Låt Sverige förbli Sverige”.

Sverigedemokraterna grundades av den nazistiska eliten och skinnskallar inom vitmaktkulturen i slutet av 80-talet. Partiet var starkt invandrarfientligt och både rasrenhet, rasbiologi och antisemitism förespråkades ända upp i partitoppen. Under resans gång har mycket rensas ut, men allt för ofta skiner dessa åsikter fram, vilket märks i sociala medier eller bloggar som används för propagandasyfte. De själva säger att de har förändrats trots att de inte riktigt erkänner sitt förflutna utan försöker gång på gång att tysta ner och mörka det och i viss mån har de faktiskt förändrats. Ordvalen, taktiken och hur de uppträder har förändrats, men andemeningen är densamma.

1988: Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti.

2014: Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti.

Sverigedemokraternas besynnerliga motioner del 5 Ökade befogenheter för rättsväsendet del 2

Den besynnerliga rättshaveristen Kent Ekeroth vill som sagt mer eller mindre införa en total polisstat nästintill ett fascistiskt samhälle med sina motioner om hårdare straff, spartanska fängelser för vissa etniciteter, mer befogenheter för poliser att själva avgöra om de ska ta emot anmälan eller inte, kameraövervakning. Ja, förslagen är många från den kille som sprang runt och viftade med järnrör och det är just det här med kameraövervakning vi ska titta på i del två om motionen om Ökade befogenheter för rättsväsendet. Nedan kommer några av de förslag han kommer med.

Ekeroth vill i sin motion öka befogenheten för polisen att avlyssna telefoner och precis som med kameraövervakning vill han sänka straffsatsen där detta skulle bli tillåtet från två år till ett år, alltså kommer polisen kunna avlyssna folk för allt mindre allvarlig brott. Han vill även göra det lättare att få tillstånd till denna övervakning.

Han skriver om polisens arbete när problem uppstår såsom upplopp…

Polisens nuvarande taktik i sådana områden inte fungerar, utan är för vek

Vilket är lite skrämmande då jag tänker på motionen Vidareutveckling av särskilda beredskapspolisen där Mikael Jansson vill inrätta ett gendarmeri som ska kunna ”ta hand” om problemområden och han nämner Italien som ett land där detta fungerat bra. Carlo Guiliano blev skjuten rakt i ansikte av just gendarmeriet och avled

Användandet av kräksirap är något han verkar vara förtjust i då han förespråkar det och vill till och med ge de bajsrotande personalen en extra hundring i lön för besväret. Vi som jobbar i vård och omsorg välkomnar också den hundringen då avföring tillhör nästan vardagen

Rutinerna förändrades till en mycket mer omständlig process; efter gripande måste beslut fattas om att sväljarna ska röntgas på sjukhus för bevisning av kapslar i magen, sedan måste beslut tas om att de misstänkta ska förvaras under ständig bevakning tills att de uträttat sina behov, sväljarna måste bruka en icke-spolbar toalett i några dagar, häktespersonal får rota runt i avföring för ett obehagstillägg om någon hundralapp extra i lön och till sist kommer kapslarna ut och narkotikan kan tas i beslag

 

Han vill ge tulltjänstemän rätten att bära vapen, han vill att polis ska kunna ge böter direkt till snattare och jag vill se den dag då polisen ger böter till små barn, som tagit en karamell, utan förälders närvaro,  han vill tillåta kameraövervakning på allmän plats och då även på skolor där han i stort sätt vill övervaka alla utrymmen utom toaletter.

Ja, säga vad man vill om Kent Ekeroth, men han tillåter iallafall att man får vara ifred på skithuset

 

polis_med_pistol_tecknat-247x2002

Riksdagsledamoten Mikael Jansson och nazistaffischen

540@855

På bilden sitter Mikael Jansson, nuvarande riksdagsledamot för Sverigedemokraterna tillsammans med Paul Svensson  och Jakob Eriksson. Jansson var också den partiledare Jimmie Åkesson övertog rollen efter. På bilden ser vi en liten affisch signerat Finska folkorganisationen (Suomen kansan järjestö).
Finska folkorganisationen

FFO var en nazistisk organisation grundad av i Helsingfors i början på 30-talet av en finsk officer vid namn Arvi Kalsta. Finska folkorganisationen kopierade sitt program direkt av det tyska nazistpartiet NSDAP. FFO ställde till och med upp i riksdagsvalet innan de löstes upp på grund av inre stridigheter. Partiet gav ut två tidskrifter Herää Soumi och Hakkorset
Untitled-1

Rummet de sitter i är köket i den så kallade Bunkern, Sverigedemokraternas gamla kansli mellan 1994 och 2010. 1:45 minuter in i filmen nedan som är en guidad visning från 1997 av nazisten Reine Wikström ser vi samma rum. Alltså hade de nazistaffischer i sitt officiella partikansli.

Sverigedemokraternas besynnerliga motioner del 4 Ökade befogenheter för rättsväsendet

Ibland så bokstavligen kräks man över vilka vidriga motioner Sverigedemokraterna lägger. Här i motionen om Ökade befogenheter för rättsväsendet och tillkännagivande nummer 14 så vill de att polisen ska kunna framkalla kräkningar och använda det som bevis

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisen ska få använda kräkmedel för att säkra bevisning

Det finns mera besynnerligheter i denna motion. Den här gången i tillkännagivande nummer 18

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Regeringen ska utreda hur reglerna kan utformas så att polisen nattetid, eller när det finns risk för annan allvarlig brottslighet, tillfälligt ska kunna avvisa anmälningar om brott, som kan vänta till nästkommande dag utan förvärrad skada, under nattetid eller när risk för annan allvarlig brottslighet föreligger

Besynnerligheterna fortsätter i tillkännagivande nummer 19

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska utreda hur reglerna kan utformas så att poliserna ska kunna avvisa anmälningar, som uppenbart inte rör brott och som ändå kommer att avskrivas

De vill alltså ge polisen befogenheter att avvisa anmälningar om brott nattetid och om de anser att anmälan inte kommer att leda till åtal utan kommer att avskrivas. Polisstat a la fasciststat?

kräks

 

Förövrigt hittade jag 11 stavfel i denna motion skriven bland annat av Kent Ekeroth och Björn Söder. Ett tips till dessa två herrar som borde vara ganska rutinerade vid det här laget är att använda er av ett rättstavningsprogram.

Sverigedemokraternas besynnerliga motioner del 3 Reflexer på hästar

För att visa att hästar finns så vill den nya riksdagsledamoten att hästar måste ha reflex på sig. Förutom att de vill detaljstyra våra och hästarnas liv så har de på ett märkligt sätt valt att inte korrekturläsa sin motion

Finns många ridande hästar ute på landsvägarna och det är glädjande att se men när mörkret faller så syns inte hästen på landsvägen och många hästar blir oroliga när dom är ute och rider på landsvägarna och det kan uppstå fara för häst, ryttare och bilisten

Ridande hästar? Okej, det är en av Sara-Lena Bjälkö’s första motioner så hon måste nog bli ursäktad för sitt syftningsfel, men borde inte någon av hennes partikamrater ha hjälpt henne så pass att de läst igenom hennes motion? Besynnerligt!

10330227_10152879904108566_2782891620806371431_n

Sverigedemokraternas besynnerliga motioner del 2 Registrering av testamenten

Sara-Lena Bjälkö har börjat sin karriär som riksdagsledamot och kör stenhårt igång med att motionera. Hon gör det med bland annat en motion angående Registrering av testamenten. Hon tar upp kampen mot förvirrade människor och mot att folk gömmer sina testamenten. Motiveringen till denna besynnerliga motion är enligt henne

Då man idag kan skriva testamente hemma och sedan gömma bakom byrån eller tavlan eller andra ställen, som hittas försent eller rent av att det idag finns oro över förfalskade testamente. Även kan te x en sjuk person som har tex demens skriva under papper som den egentligen inte har en vetskap om vad han/hon skriver på.

Vad hon har missat är att det redan existerar begravningsfirmor med advokater, jurister, familjerådgivare, notarius publicus som arkiverar testamenten.

Frågan är om hon även vill förbjuda att man gömmer pengar i madrassen

pengar i madrassen