Sverigedemokraterna, SD-radio 1991 och Breivik

Kommer ni ihåg reaktionen hos vissa Sverigedemokrater precis när det rapporterades om att någon hemskt höll på att hända i Norge och ute på ön Utöya 2011?

Bylund1 eke1 eke2

a_brunell_1

Det är inte första gången Sverigedemokrater baserar ut förutfattade meningar om etniciteten på gärningsmän.

I SD-radio den 13/4 -91 satt vice partiordförande vid tiden Bo Nilsson och SD’s före detta talesman Ola Sundberg, de hade inga partiledare i början utan två talesmän. De satt i alla fall och diskuterade och jag citerar

Om man då också ser andra händelser typ inbrottet nu i Lidingö polisstation där det stals en massa vapen. Det är väl ingen som går och inbillar sig att inte dom kommer att komma till användning. Ja vad kan det va.? Säkerligen så är det såna här grupper som har gjort dom här för att beväpna sig och föra sina strider, sina religiösa strider eller sina politiska strider på Sveriges gator

I det här inbrottet på Lidingö polisstation 11 april stals ett flertal pistoler som senare användes vid olika brott bland annat bankrån och de två sverigedemokraterna skyllde direkt på invandrare

Senare kom det fram att det var Sverigedemokraternas vänner i nazistiska Vitt ariskt motstånd som låg bakom inbrottet. Klas Lund och hans nazistiska kumpaner skulle ha vapnen till en vit revolution. Ja, jag skrev vänner för många sverigedemokrater var dubbelorganiserade, de gick på varandras demonstrationer och Vitt ariskt motstånd var SD’s lednings livvakter när de skulle lägga en krans på på Karl XII:s staty 1992.

Bo Nilsson gick med i Nationalsocialistisk front efter att ha lämnat Sverigedemokraterna som han senare lämnade. 2008 dök han upp igen efter att inte ha gjort så mycket väsen av sig. Denna gång i kretsarna runt det nazistiska Svenska motståndsrörelsen. Samma organisation som den nu dråpdömde Klas Lund, en av dom som var med i inbrottet i Lidingö, är ledare för.

En annan av Klas Lunds  kompanjoner vid Lidingöinbrottet Christoffer Rangne som hade vägrat medverka i polisens utredning om ett annat inbrott, denna gång vid ett militärt mobiliseringsförråd i Upplands Väsby berättade för tingsrätten att:

Det pågår ett rasligt självmord i alla vita nationer. Det föds inte tillräckligt med barn, aborter tillåts, folk importeras och drogmissbruk och annan dekadens uppmuntras

Även VAM har haft lite för bråttom när de skyllt vissa händelser på fel personer. I februari 1991 skjuts en ledande VAM-aktivists flickvän  i ansiktet. De skyller på invandrare/rödingar, men framkommer senare att det är en annan aktivist som ligger bakom skjutningen.

Lite mer från denna radiosändning från 1991:

Har vi ingen nationalkänsla när det gäller att marschera och känna för Sverige och då är vi helt värdelösa när det gäller krig också och men det är klart har vi ett mångkulturellt samhälle vad ska vi ha ett försvar till överhuvud taget, vad ska vi försvara? Just det här ställen som Rinkeby, Navestad Norrliden, massa ghetton vi ska försvara i framtiden

Radioprogrammet från 1991

 

Annonser

Sverigedemokraterna och invandrarföreningar

I Borås fullmäktigemöte den 19/2 2015 opponerade sig Björn Qvarnström (SD) mot de bidrag föreningar i Borås får av kommunen. De föreningar han ville neka bidrag var invandrarföreningar. Vem hade kunnat gissa det? Som motivation för att ta bort bidragen för dessa föreningar var att de motverkar integreringen och assimilationen. Detta är inget typiskt för Sverigedemokraterna i Borås utan denna åsikt är direkt hämtad ur deras principprogram.

Kärnan i assimilationstanken är att slå fast att den svenska staten inte är ett kulturellt vakuum och att den svenska nationens kultur i kraft av sin historia, med undantag endast för de nationella minoriteterna, är överordnad andra nationers kulturer inom den svenska statens område. Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in

SD riks har även de motionerat om detta. I motionen Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid vill de sänka bidragen

Vi sänker däremot anslag som inriktar sig på mångkultur och samtidskonst. Dessutom minskar vi anslagen till organisationer som baseras på kön och etnicitet

Assimilering är ett viktigt ämne för Sverigedemokraterna, men är den så bra som de påstår? Först vill jag förklara vad assimilering är. Det står så här på Wikipedia

Assimilation (från latin assimilátio, ‘göra lik, efterbilda’), eller assimilering, syftar på den process genom vilken en minoritet, om processen är fullständig, helt överger sin egen kultur så att de ursprungliga kulturskillnaderna försvinner

Forskaren Lena Kornyeyeva menar i denna rapport att assimilering ger en motsatt effekt. Forskningen visar att de flyktingar som lyckas bäst med sin anpassningsprocess är de som både kan värdera och uppskatta sin egen kultur och den i mottagarlandet. De som förkastar sin egen kultur blir rotlösa och de som förkastar mottagarlandets hamnar utanför samhället. Detta är också en av anledningarna till varför detta står i de mänskliga rättigheterna artikel 22

Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser

Om vi ser till vilka föreningar SD Borås vill neka så handlar det om bland annat Borås finska förening, Grekiska föreningen i Borås, Islamiska Kulturföreningen och Orientaliska katolska föreningen. Den förening som också står med på denna lista invandrarföreningar i Borås är Judiska föreningen och huruvida den föreningen går under invandrarföreningar eller de föreningar för urfolksbefolkningen som SD vill tillåta låter jag vara osagt.

Maktkampen mellan Sverigedemokraterna och SDU

Det finns olika falanger i Sverigedemokraterna och det är inte lätt att hålla reda på alla, men de det handlar om är Skånegänget, alltså Åkesson och hans vänner och den så kallade bunkerfalangen. Namnet bunkern kommer ifrån deras förra partikansli som var en källarlokal med flera korridorer och små rum. De tyckte den liknande en bunker. Det ryktades om att de hade en speciell knackning så de visste vem de öppnade dörren för. Vi andra kanske skulle tycka de var lite paranoida, men de hade säkert sina orsaker.

Det finns ideologiska skillnader mellan moderpartiet och ungdomsförbundet. Åkesson och Mattias Karlsson vill föra partiet mer åt det konservativa medan SDU är mer extremnationalistiska och detta har då förorsakat en hel del konflikter genom åren.

Bunkerfalangen är det gamla gardet med namn som den förra partiledaren Mikael Jansson och alltså SDU’s ordförande Kasselstrand. Mikael Jansson blev kuppad av Åkessons och hans gäng och det var alltså de fyras gäng tog sig till toppen. Den nu uteslutna nazisten Patrik Ehn tillhörde denna falang och även hans politiske sekreterare Daniel Rondslätt som fick gå vid samma tillfälle. Röster vill göra gällande att det var falangstriderna som gjorde att Ehn blev utesluten.

Den mot Åkesson lojale riksdagsledamoten Marcus Wiechel blev av Expressen avslöjad 2012 med att ha kartlagt och fört ett register över bunkerfalangens företrädare. Arkivet ska ha innehållit negativa omdömen om vad Åkessons fiender skulle ha hållit på med.

Kasselstrand och SDU gör ett försök att skriva ett eget idéprogram vilket retade upp en hel del SD-toppar bl.a. Richard Jomshof, Mattias Karlsson och Paula Bieler som alla är lojala med Åkesson. En öppen hätsk diskussion utbryter på Kasselstrands öppna Facebooksida och så här uttalar sig Jomshof sep 2013

Gustav, seriöst? Jag ska tala om för dig vad som inte är seriöst: Vi har vid flera tillfällen försökt komma till dig för att försöka få partiet att gå i en riktning. Du har struntat i detta och valt en konfrontativ linje. Du har till och med gått ut och beklagat dig i media och angripit partiet, även vid tillfällen då vikten av enhet varit extra stor. Så kom inte och tala om att vara seriös

Turerna har varit många och det blev än mer tydligt när Kasselstrand blev petad från partistyrelsen som ledde till att SDU blev av med all makt och när han och vice ordförande William Hahne blev av med sina jobb i partikansliet i slutet av 2013. Strax efter avslöjas det att Björn Söder inte vill att de ska få bidrag och att de ska ändra i stadgarna så att moderpartiet måste godkänna SDU’stadgar och det gör att de inte blir självständiga och då inte uppfyller kraven för att bli beviljade de miljonbidragen SDU så länge har velat haft. De säger att det är viktigt för ungdomsförbundets utveckling. Ändringarna i stadgarna blev aldrig av.

Det var inte enda gången partiet såg till att SDU inte fick några bidrag. Redan 2012 blev SDU som enda ungdomsförbund till ett riksdagsparti utan bidrag från sitt moderparti och fick istället låna pengar från olika partiföreningar.

Före valet 2014 gick SDU ut med en lista på namn de ville se på riksdagslistan, men det visade sig att moderpartiet inte var intresserad av de två namn som toppade listan: Gustav Kasselstrand och William Hahne. Kasselstrand säger efteråt till Politikerkollen

Ungdomsförbundet representerar nu över 3 000 medlemmar och då är det viktigt att även de har sina kandidater till riksdagen och för Sverigedemokraternas ungdomars röst

…men så blev det alltså inte.

Två gånger har de försökt att kuppa bort Kasselstrand från ordförandeposten. Den första var när Paula Bieler 2012 försökte putta bort Kasselstrand, men hon misslyckades fatalt. Även 2014 skulle det kuppas och då var det Henrik Vinge, lojal till Åkesson som skulle ta platsens som ordförande. Kasselstrand vann med siffrorna 32 – 21.

I år fortsätter stridigheterna. William Hahne går ut med att han kandiderar för ordförandeposten för SD Stockholm stad. Den sittande ordföranden Mia Danielsson beskriver Hahne som en bland annat politikerbroiler

Jag vet att jag representerar ett SD som William avskyr. Han har en väldigt elitistisk-, ung-, arg-, man-personlighet. Vi för ju samma politik men jag tycker inte att man ska vara arg och se ner på människor, vilket jag uppfattar att han gör. Han är en politikerbroiler och det är inte jag

Hahne säger i en intervju till Dagens nyheter att han har fått flera mer eller mindre förtäckta hot om uteslutning om han inte drar tillbaka sin kandidatur. Han beskylls nu för att ha använt medlemsregistret på ett obehörigt sätt och det har nu startats ett uteslutningsärende mot Hahne. Hur detta slutar får vi vänta och se.

Orsaken till varför de Åkesson vill ha bort Kasselstrand är de ideologiska skillnaderna och i det här videoklippet förklarar Daniel Assai och Loiuse Erixon, Åkessons fru vad de anser om Kasselstrand och hans SDU

The story continues…

 

 

 

De bråkiga ensamkommande flyktingbarnen

Det handlar om ensamkommande flyktingbarn. Vi har ingen aning om vad de har varit med om i sina hemländer. Vi vet heller inte vad de råkat ur för under resan hit till Sverige.I vissa länder pågår det mer eller mindre systematiska övergrepp på flyktingar. De misshandlas, de blir utsatta för sexuella övergrepp.

Ett barn ska inte behöva se krig, ett barn ska inte behöva se människor bli mördade, ett barn ska inte behöva se människor bli misshandlade, ett barn ska inte behöva se kvinnor bli våldtagna.

Detta är saker vi får höra att dessa barn har varit med om. Så det att de inte har ett normalt beteende har sin orsak. Jag vet inte hur det är med barn, men vuxna asylsökanden har inte rätt att få hjälp av psykolog att bearbeta det de har varit med om. Den enda hjälp de kan få är Svenska kyrkans och Röda korsets frivilliga insatser, men tyvärr så handlar det då inte om professionell hjälp.

Den enkla lösningen är att bli arg på barnet, den mer komplexa lösningen är att ta sig en funderare, leta fram fakta, visa förståelse och ta fram sin empatiska del och då kanske man ser vissa saker ur ett helt annat perspektiv

(Jag sätter inte punkt på slutet för troligtvis lär vi återupprepa sista raderna ett par gånger till)

Idiotrik Rasistsson

I en diskussion som har sitt ursprung i diskussionen om händelsen med vakten och den 9-årige pojken så hävdar en person att invandrarbarn, alltså barn med icke svensk bakgrund är är stökigare än de barn som har svenskt ursprung. Jag vill inte gå ut med personens namn så vi kan kalla han för Idiotrik Rasistsson.

Som bevis slänger Idiotrik fram en 3 år gammal artikel. Han behövde alltså backa TRE år för att få bevis för sin tes

Det handlar alltså om ETT barn och med den bakgrunden drar Rasistsson en hel del människor (vad kan det finnas i världen, en miljard barn med icke svensk bakgrund) över en kam.

I artikeln nämns varken etnicitet eller ursprung.

Idiotrik Rasistsson går alltså 3 år tillbaks i tiden för att bevisa sin rasistiska tes genom att lägga fram bevis som bevisar ingenting.

Detta är baserat på en sann händelse och den visar att det är väldigt viktigt att granska rasisters argument som i detta fall bevisade ingenting. Källkritik är vår bäste vän och jag vill inte veta hur många som läste den diskussionen som inte öppnade länken utan trodde blint på vad han påstod. Att jag valde namnet Idiotrik Rasistsson som alias till den här killen är att det är ganska idiotiskt att blint tro på rasistiska myter.

Sverigedemokraterna och Pandoras box

Till er som har röstat på Sverigedemokraterna. Jag tror inte jag klarar av att förlåta er. Har en sån god lust att be er att dra åt helvete. Ni har öppnat hatets Pandoras box.

Björn Söder postar en artikel från den SD-vänliga bloggen Nyheter idag om den 9-årige pojken som blev misshandlad av en vakt i Malmö fredagen den 6 Februari. Under artikeln kommenterar SD-sympatisörer och följare till Söder och hatet verkligen flödar tillsammans med uppmaningar om att använda våld mot pojken och hans kamrat. Flera inlägg har funnits kvar ett dygn utan att Söder har gjort något åt det. Jag låter skärmdumparna tala sitt eget språk…

 

Untitled-3 Untitled-5 Untitled-6 Untitled-7 Untitled-9 Untitled-10 Untitled-11 Untitled-13 Untitled-14 Untitled-17 Untitled-19 Untitled-20 Untitled-22 Untitled-23 Untitled-25 Untitled-26 Untitled-27 Untitled-29 Untitled-31 Untitled-33 Untitled-34 Untitled-35 Untitled-36

 

Detta är alltså kommentarer som är på en riksdagsledamots och vår vice talman i Riksdagens officiella Facebook.

Det kanske inte är något, men…

wpid-2015-02-11-21-22-21

Hatbrott med islamofoba motiv (Källa: http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/hatbrott.html)

wpid-2015-02-11-21-24-45

 

Hatbrott med antiromska motiv (Källa: http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/hatbrott.html)

wpid-2015-02-11-21-26-45

Hatbrott med afrofobiska motiv (Källa: http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/hatbrott.html)

sd

Sverigedemokraterna i opinionsundersökningarna  (Källa: Samtiden.nu)

Det kanske inte är något, men…