Polimasaren bemöter ”Vi bemöter anklagelserna!”

Med webarchive kan man hitta raderade Internetsidor om man har tur. Den sparar inte ner allt, men en hel del. Den här gången ska vi kolla på en artikel från 2005 på Sverigedemokraternas gamla hemsida sverigedemokraterna.net som de hade innan valet 2010. De har punktat upp en lista där de bemöter en del påståenden om partiet. Vi ska kolla igenom dom en och en.

1. ”Sverigedemokraterna är främlingsfientliga”
– Det är inte sant att sd är fientligt mot invandrare i allmänhet. Vad partiet vänder sig emot är en viss politik beträffande invandring och integration – inte enskilda individer!

I sammanhanget kan det vara intressant att konstatera att det aldrig talas om ”svenskfientlighet”, trots att denna torde vara ett större problem.

Svar: Ni är inte främlingsfientliga efter som ni inte är fientliga mot alla invandrare. Ni väljer ut vissa folkgrupper och då handlar det om en annan sak. När det gäller det påståendet att ”svenskfientlighet” skulle vara ett större problem så visar första tabellen det totala antalet hatbrott och den lilla visar vilka hatbrotten är riktade mot och som vi ser ligger hatbrott mot majoriteten på 3% av alla hatbrott.

brå hatbrott

hatbrott brå lilla

2. ”Sverigedemokraterna är rasister”
– Vi tar bestämt avstånd ifrån rasism! Sd anser att alla människor har lika värde och att detta värde är och måste vara okränkbart.

Däremot kan inte varje människa på jorden ha rätt att bo i Sverige, och få tillgång till det svenska välfärdssystemet. Det är inte rasism att vilja reglera invandringen. Varje folk måste få bestämma över sin egen invandringspolitik.

Svar: Ni påstår att ni tycker att alla har samma värde? Ni skriver i det principprogram från 2011 att homosexuellas rättigheter ska inskränkas, att vissa människors religionsfrihet ska inskränkas. Ni är tydliga med att vissa människor inte är lika välkomna än andra till Sverige. Nej, det är inte rasism att vilja reglera invandringen, men däremot kan motivet till att vilja reglera vara det.

3. ”Sverigedemokraterna är högerextrema”
– Om det är ”höger” att vilja värna vanliga svenskars intressen, att värna trygghet för alla och verka för minskade klassklyftor – javisst! Då är sd ett ”högerparti”… Om det är ”extremt” att ta avstånd från våld och att arbeta tålmodigt demokratiskt – javisst…

Det finns inget i sd:s partiprogram som ger grund för denna stämpel. Det är bara en av de etiketter som etablissemanget klistrar på SD, i sin propagandaoffensiv.

Svar: Ni är ett ultranationalistiskt parti och på sista tiden så har ni visat att ni inte riktigt respekterar demokratin. Som ett exempel är att ni ville fälla varenda budget de olika regeringarna la fram så länge de inte dansade efter er pipa. Ni har bara 13%. Det finns även falanger i ert parti som hänger sig till den Identitära rörelsen som både är rasistisk och fascistisk.

4. ”Sverigedemokraterna har nazikopplingar”
– De ”nazikopplingar” sd beskyllts för att ha grundar sig i att enstaka individer, som var medlemmar i partiet under dess barndomsår på tidigt 90-tal, före eller efter tiden i sd engagerat sig i nazistiska grupper. Härvid skall det utan omsvep erkännas att partiet under sina första år misslyckades med att hålla vissa olämpliga personer borta från organisationen, och detta är naturligtvis något djupt beklagligt för dagens seriöst arbetande sverigedemokrater. 
Efter 1995 vidtogs emellertid ett omfattande upprensningsarbete som gjort att dessa anklagelser knappast kan brukas mot oss längre, våra medlemmar idag har nästan alla ett förflutet i något av de sju riksdagspartierna – de är helt vanliga och hederliga svenskar som tröttnat på missförhållandena i samhället och som drivs av en sund omsorg om vårt land och vår demokrati. För en djupare analys av denna anklagelse, klicka på länken nedan.

Svar: Nej, det handlar inte om enstaka personer vilket vi kan se här: artikel om grundarna, om det nazistiska förflutna del 1. om det nazistiska förflutna del 2, om nazismen efter valet 2010 och om nazismen efter valet 2014. Vi ser att det fortfarande finns företrädare som ligger nära nazismen. Ideologiskt så kan vi titta på Mattias Karlssons förebilder. Den så kallade upprensningen 1995 gav inte så mycket då ni anser att ni blev rensade på högerextremister och nazister igen 2001 då ni splittrades och avhopparna bildade kryptonazistiska Nationaldemokraterna. Detta var inte heller en ordentlig utrensning eftersom ni 2012 var tvungna att påminna om er nolltolerans.

5. ”Sverigedemokraternas medlemmar är brottsbelastade”
– Denna anklagelse hade visst fog för 10-12 år sedan, men den har det inte idag. Mätte man de sju riksdagspartierna efter samma måttstock som man mätt sd, då skulle många av dessa också kunna klassas som ”brottsbelastade”.

Tar man hänsyn till grovheten i brotten skulle förmodligen s-kandidaten Paolo Roberto befinnas vara mer brottsbelastad än samtliga sd-kandidater tillsammans, alltsedan partiets grundande 1988.

Svar: Nästan en 1/4-del av politikerna i sverigedemokraterna har dömts för brott. Det visar en granskning av partiets styrelsemedlemmar och valkandidater mellan 1989 och 1998.  23,2 procent av sverigedemokraternas kandidater i allmänna val har dömts för brott. De 72 dömda av totalt 311 kandidater har tillsammans fällts vid 125 tillfällen. 20,2 procent av medlemmarna i partistyrelsen mellan 1989 och 1998 finns i brottsregistret. De 17 dömda av totalt 84 medlemmar har tillsammans ådragit sig 40 domar. Förseelser som fortkörning, betalningsanmärkningar och mindre trafikbrott har inte räknats med i undersökningen. Källa: Sverigedemokraterna – den nationella rörelsen. I valet 2014 så visade det sig att 10% av de blivande riksdagsledamöterna var dömd för brott. Källa: Aftonbladets artikel Brottsdömda SD:are kommer in i riksdagen.

6. ”Sverigedemokraterna är odemokratiska”
– Hur då? Man har givit ordet ”demokrati” en helt ny innebörd. Istället för att bekänna sig till vissa principer om yttrandefrihet, respekt för majoritetsbeslut med mera har det i etablissemangets tappning kommit att betyda att i ”viktiga” politiska sakfrågor hålla med makthavarna. I invandringsfrågan måste man således vara anhängare av en omfattande och kravlös invandring.

Hur kan man påstå att ett parti, som:

 

 • Försvarar mänskliga fri- och rättigheter.
 • Respekterar gällande lagar.
 • Konsekvent tar avstånd ifrån våld.
 • Ovillkorligt sluter upp bakom demokratiska principer.
 • Förordar en politik som redan är praktik i våra grannländer, Finland och Danmark…… är odemokratiskt? I sådant fall måste, i konsekvensens namn, också Finland och Danmark vara odemokratiska länder! 

Svar: När det gäller de Mänskliga rättigheterna så har står det i ert principprogram ”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur”. Det rimmar illa med de här två punkterna från de mänskliga rättigheterna 1. Var och en har rätt till en nationalitet, 2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet. Respekt för lagar? Sverigedemokraterna vill ändra i grundlagen för att kunna bryta mot de mänskliga rättigheterna. Avståndstagande från våld? Kanske det, men tar ni avstånd ifrån allt hat och alla hot som kommer från era fotsoldater framför allt från Kent Ekeroths blogg Avpixlat. Ovillkorligt sluter upp… Ett enkelt svar: fällande av budgeten.

7. ”Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti”
– Även om det vore sant att sd har en politik bara i invandringsfrågan så vore det skäl nog att stödja partiet. Det är ju en stor fråga, av en oerhörd betydelse för vårt samhälle. Samtidigt är det en fråga, där de sju riksdagspartierna i grunden är överens. Här behövs ett alternativ, och sd representerar ett sådant!

För övrigt är det inte sant att sd bara har åsikter om invandringen. Vi har handlingsprogram för bl a ekonomipolitik, kriminalpolitik, familjepolitik och europapolitik, skol- och utbildningsfrågor, demokratisk utveckling och partiet arbetar kontinuerligt för att ta fram omfattande handlingsprogram i samtliga samhällsfrågor.

Framförallt betyder en röst på sverigedemokraterna ett ställningstagande för demokrati i Sverige och ett politiskt klimat där man kan tala civiliserat med varandra och där alla får komma till tals!

Svar: I och med fällandet av budgeten där flera av era vallöften skulle ha tillgodosetts så anser ni att invandringsfrågan är viktigare än alla andra frågor. De andra vill ni lösa med en minskad invandring eller av de pengar ni påstår vi skulle sparar. ”tala civiliserat med varandra och där alla får komma till tals”? När era fotsoldater som ni konstant vägrar ta avstånd ifrån hotar och hatar journalister så i den grad att hela 40% av dom utövar viss självcensur och väljer bort ämnen som ligger era sympatisörer varma. Detta finns även ända upp i riksdagen och det ska jag visa med två exempel. Först ut är Ekeroth och hans syn på media och yttrandefrihet och det andra handlar om Linus Bylund och hans civiliserade beteende på Twitter.

8. ”Sverigedemokraterna för fram lögner och fördomar”
– Sd:s ambition har alltid varit att vila på välgrundade fakta och föra fram sanningen. Ofta är det vi som fått göra folk uppmärksamma på ”obehagliga” uppgifter kring ex invandrares överrepresentation inom brottsstatistiken, när etablissemanget försökt mörklägga, skyla över och bortförklara.

Vill man verkligen komma tillrätta med fördomar borde man verka för mer av öppen debatt, där envar får sina föreställningar granskade, och där åsikter och argument bryts mot varandra.

Svar: Jag svarar med att länka till det här inlägget Invandrarkritikers påhittade eller vinklade nyheter

9. Summering:
I själva verket är anklagelserna mot sverigedemokraterna bara svepskäl. Den verkliga anledningen till avståndstagandet är partiets plädering för en stramare invandringspolitik. Det finns ingen invandringskritisk organisation – i eller utanför Sverige – som kan få ”godkänt” av våra svenska makthavare.

Makthavarnas önskemotståndare är ett parti som kan monstrifieras och som dessutom är svagt och får föga uträttat. Vår ambition inom sd är därför att bygga en bred ny folkrörelse!

Alla säger sig vara ”demokrater”, men vilka är i verkligheten demokrater respektive antidemokrater? Här finns objektiva kriterier att gå efter:

1. Vem uppträder öppet – vem uppträder anonymt?
2. Vem använder tillmälen – vem undviker tillmälen?
3. Vem belägger sina påståenden – vem gör det inte?
4. Vem är redo för en dialog och är beredd att möta sina meningsmotståndare i en offentlig debatt – vem är det inte?
5. Vem anser att folket ska få tillgång till en allsidig information – vem anser det inte?
6. Vem förespråkar yttrandefrihet även för sina motståndare – vem vill förbehålla yttrandefriheten för dem som tycker likt en själv?
7. Vem är beredd att ta intryck av nya fakta och argument – vem är det inte?
8. Vem anser att folkviljan ska få genomslag i den förda politiken – vem anser det inte?
9. Vem kan reservationslöst ta avstånd från våld – vem kan det inte?
10. Vem bekänner sig till alla människors lika värde – vem gör det inte?

Svar: Vi svarar på denna i punktform eftersom påståendena är det

 1. Researchgruppens avslöjanden om både sympatisörer och partiföreträdare som skriver anonymt på hatsajter. RG gick igenom alla partiers företrädare, men hittade bara sverigedemokratiska politiker visar ganska väl hur det ligger till.
 2. Åter igen visar RG’s avslöjanden vilka som använder sig av tillmälen. Man får skriva en helt ny ordbok för alla nya epitet Avpixlare hittat på om de människor som den ”sverigevänliga” inte gillar.
 3. Hänvisar till inlägget Invandrarkritikers påhittade eller vinklade nyheter igen.
 4. Återigen måste jag hänvisa till RG’s avslöjande där SD-företrädare och sympatisörer tar ”debatten”, men långt ifrån offentligt.
 5. Är du meningsmotståndare så finns det regler för dig på Avpixlat: ”Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet kommentarer från en och samma person under en och samma artikel. Det gäller i synnerhet meningsmotståndare som surfar in för att “ta debatten” med våra läsare”.
 6. Här vill jag hänvisa SD.s fotsoldater som hotar och hatar journalister så i den grad att hela 40% av dom utövar viss självcensur och väljer bort ämnen som ligger era sympatisörer varma och Ekeroth och hans syn på media och yttrandefrihet.
 7. Har någon någonsin fått en sverigedemokrat, företrädare eller sympatisör att ändra uppfattningen om invandringen och ta åt sig annan fakta än den som serveras på SD’s officiella och inofficiella propagandakanaler?
 8. Sverigedemokraterna fällde en budget 2014 och sa att de tänkte fälla varenda budget som inte dansade efter deras pipa. SD har 13% och de övriga partier har 87% av folkviljan.
 9. Tar ni avstånd ifrån allt hat och hot som era företrädare och sympatisörer sprider överallt?
 10. Människors lika värde är inget man bara säger utan det måste ske med handling också. Ni vill inskränka på homosexuellas rättigheter, kvinnors rättigheter, de religiösas rättigheter så nej ni står inte för människors lika värde. Här kommer ett citat från Åkesson där han vill inskränka yttrandefriheten för vissa människor i förmån för de ”svenskar” -Ni vill alltså avskaffa yttrandefriheten för invandrare? – I viss utsträckning. Man måste väga yttrandefriheten mot skadan för svenska intressen sa Åkesson 2006.

 

Artikeln är 10 år gammal, men det är samma påståenden som Sverigedemokraterna kör med idag. Påståendena som visar vilken riktning Sverigedemokraterna vill utvecklas till, men svaren visar att det inte gått så bra. Om man säger så Sverigedemokraternas kompass vill jag inte ens använda när jag går från vardagsrummet till toaletten.

 

Annonser

Pettersson och räkneexemplet

Pettersson blogg är en så kallad invandrarkritisk, SD-vänlig blogg och använder sig av skrämselpropaganda och snedvridna vinklingar när det gäller siffror. Hen använder sig av siffror på ett sätt som ger ett väldigt missvisande intryck.

Först visar hen ett exempel på hur mycket asylinvandringen kostar

Den svenska statens utgifter är enorma: Eftersom prognoserna över antalet asylsökande som vill komma till Sverige har ökat så har de förväntande kostnaderna skenat. Medan Migrationsverket i oktober 2013 beräknade kostnaderna för de kommande fem åren 2014-2018 till 92 miljarder kronor, beräknas de nu hamna på 155 miljarder svenska kronor. Det innebär en kostnadsökning med 70 procent
Notera att siffrorna hen använder är under perioden 2014-2018 alltså under en period på fem år. För att skrämmas använder hen ett exempel på andra poster i budgeten som då skulle visa hur dyr den här asylinvandringen kostar
Den svenska grundskolan OCH gymnasieskolan kostar runt 140 miljarder om året och där vet sjuklövern hur man sparar, åldringsvården likaså, försvaret, järnvägen, vägarna men inte på Migrationspolitiken…
Notera åter igen siffrorna hen använder och under vilken period hen använder sig av. Ett år. Detta är ett typiskt sätt för invandrarkritiker att dribbla med siffrorna för att få det att se ut som invandringen är skitdyr. 155 delat på fem år blir inte mindre än 31 miljarder svenska kronor. För att jämföra den siffran vill jag nämna att under julen 2014 beräknas detaljhandeln komma upp i 68 miljarder svenska kronor. Nu har jag tvärtemot Petterson tagit mina siffror under en och samma period så vi ska få en mer rättvis bild av hur mycket vår asylinvandring kostar. Hen  beklagar sig över att det inte sparas in på Migrationspolitiken och då skulle jag vilja citera de Mänskliga rättigheterna artikel 14 som Sverige skrivit under att följa
Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse

När flyende människor kommer till Sverige så har de alltså rätt att söka asyl och deras möjlighet att få asyl måste utvärderas och de har i den rättsstat vi lever i en möjlighet att överklaga det beslut som Migrationsdomstolen ger. Vill vi ha ett samhälle där vi bryter mot de Mänskliga rättigheter och även gör människor helt rättslösa? Ja, det verkar som om dessa invandringskritiker vill det. Vill den övriga befolkningen det? Nej.

Pettersons har i sitt blogginlägg använt sig av Aftenpostens artikel och har alltså inte ens bemödat sig att skriva själv utan enbart översatt en journalists text. Vem vet hade hen skrivit själv hade hen kanske kollat texten lite bättre och på så sätt inte dribblat med siffrorna på det här sättet.

1+1=23  n

Myten om de 100’000 asylsökande

 

Nu har jag på flera ställen här sett uppgifter om att Sverige låtit ”100 000 asylsökande stanna” och att det även kommer lika många i form av anhöriginvandring. Det är en felaktig uppgift. Totalt har Sverige beviljat ca 100 000 uppehållstillstånd under 2014, men en stor del handlar inte om asylsökande och flyktingar. Och de anhöriga är inräknade i totalsiffran. 

asylbild23_n

Under samma period sökte ca 75 000 asyl i Sverige.

Om vi lyfter ögonen lite och tittar på EU, så kom det under första halvåret (verkar inte finnas senare siffror) ungefär 200 000 asylansökningar. Av de var ca 30 000 till Sverige.

eu

Och då ska vi tänka på att det är nästintill omöjligt att komma in till EU på laglig väg, så de som kommer in är en liten rännil som haft möjlighet och mod att utsätta sig för de faror flyktvägar och smugglare utgör.

Så om vi lyfter blicken lite ytterligare och tittar på hur det ser ut i världen. Så har jag gjort en något haltande jämförelse mellan hur många som är på flykt utanför sitt hemland (16,7 milj) och hur många som sökt asyl i EU och Sverige under första halvåret i år.

hela världen_n

Men, ungefär så här: 0,2% av världens flyktingar sökte asyl i Sverige under första halvåret 2014.. 0,1 % fick uppehållstillstånd av skyddsskäl.

Källor:
Migrationsverket
Eurostat
SVD

Gästinlägg av Sandra

Myten om den enorma befolkningsökningen

På grund av att en grupp politiker och deras fans svänger sig med siffror och drar vissa uppgifter ur arslet:

De senaste 30 åren så har 2 787 931 personer avlidit i Sverige.
De senaste 30 åren har 3 162 074 barn fötts i Sverige.
Enormt folkutbyte och föryngringsprocess.
Denna ovanstående förändring har bidragit till att befolkningsmängden i Sverige ökat med 374 143 personer.

Nettomigration har bidragit till befolkningsökningen med 943 470 personer under samma period [1984-2013].

Befolkningen har växt från 8,3 miljoner till 9,6 miljoner under dessa 30 år.

Nettomigration i procentandel av befolkningsmängden har varit mellan 0,07% och 0,68% per år under dessa år.
Total befolkningstillväxt, i procentandel av befolkningsmängd har aldrig var mer än 1% per år i Sverige sedan 1948.

Jag vågar lova er att inget av ovanstående är extrem utveckling på något sätt. Det enda som är extremt är retoriken som vissa känner sig pressade och tvungna att dra till med för att försöka väcka uppmärksamhet – och de får tyvärr överdrivet stor uppmärksamhet och inflytande i media i proportion till deras minoritetsläge alltså.

Men, för all del, när ni nu informerats så kanske ni alla kan hjälpa till att ge SD mer uppmärksamhet och att vi är många som avslöjar alla falska propagandalögner SD häller ur sig? ‪#‎SDhaveri‬

Källor: Statistiska centralbyrån

Texten är skriven av Johan Löfström, medgrundare av Motargument.se
http://motargument.se/author/Jo_lo/page/2/

Åkesson lovar att sänka invandringen, men…

Lite grundläggande fakta – ja FAKTA i stil med tyngdkraft, att jorden är rund och att havet är fullt av vatten:
1 Sverige ”tar hit” 1900 flyktingar per år. De kallas kvotflyktingar och plockas ur den pool av människor som UNHCR klassar som i behov av vidarebosättning. Det finns 27 länder i världen som tar emot kvotflyktingar vi tar emot flest.
2 Alla andra flyktingar som kommer hit kommer hit själva och söker ASYL i Sverige. De har alltså tagit sig hit själva. När de kommer är vi bundna av Dublinfördraget att A kolla om någon annan stat som skrivit under fördraget (i princip EU länderna och ett par side-kicks) redan tagit emot dem och B om så inte är fallet utreda om de ska få FLYKTINGSTATUS.
3 Dublinfördraget har minskat mängden ASYL-sökande som Sverige tar hand om eftersom det är rätt svårt att ta sig hit utan att bli tvingad att mellanlanda eller på andra sätt bli tvingade att söka ASYL i ett annat Dublinfördragsland först i vilket fall DET LANDET ska genomföra ASYL-processen.
4 Trots det tar sig massor av människor hit och det är vår SKYLDIGHET i enlighet med fördraget att utreda om de har har skäl att få flyktingstatus och därmed uppehållstillstånd.
5 Vilka som får flyktingstatus avgörs av strikta REGLER som är A FNregler B EUregler eller C Svenska regler. De svenska reglerna är lite mer liberala än till exempel de Danska (ett land SDarna ser som ett föregångsland) Det gör att vi ger ungefär 47% av alla som på egen hand kommer till Sverige och söker ASYL här uppehållstillstånd. Danmark med sina striktare regler ger uppehållstillstånd till runt 45% av alla som kommer till Danmark. Så mycket för deras järnhårda policy.

Av detta följer: Jimmy kan avbryta mottagningen av 1900 flyktingar genom att inte längre ta emot kvotflyktingar. Resten KOMMER ATT KOMMA HIT I ALLA FALL! Eftersom ingen ”tog hit dem” de reste hit själva och vi är bundna att bedömma deras flyktingskäl av avtal som GYNNAR oss (om man är SDare).
Skulle vi strikta upp reglerna så mycket vi kan kommer vi kanske komma ner till Danmarks siffror (allt annat styrs av EU och FN policy och de kan vi inte göra ett smack åt) betyder det att vi ”slipper” ungefär 1300 personer till.
Det gör att Jimmy är tvingad att spara 152 miljarder på att stoppa 3200 flyktingar. Hur ska han göra det? Sälja deras organ?
3200 flyktingar mindre ger MAX en besparing på 6 miljarder. och då har Jimmy räknat fel på 146 miljarder.
Så vad kan han göra?
1: Han kan införa stängda gränser och total tullkontroll – Det leder till att all Svensk import/ export industri tvärnitar och tappar BETYDLIGT mer än 152 miljarder per år i förlorade affärer.
Jag är dock jävligt imponerad av Jimmys partivänners lojalitet med saken eftersom det OCKSÅ betyder att ALL direktimporterad sprit kommer fastna i tullen och beläggas med erfoderlig tullavgift (som kan erläggas via nätet MEN kräver att du PERSONLIGEN åker till centrallagret i Malmö och hämtar din sprit där). Eller tänkte de inte på det heller.
2: Han kan begränsa vilka resmål som fick trafikeras från Svenska flygplatser. Du kommer få åka till Mallorca och möjligen Canarie-holmarna men du kan fetglömma Australien, hela Afrika och Amerika söder om USA (Planen till Australien mellanlandar i Dubai och där finns risk att gästarbetare smyger sig ombord). Dessutom kommer alla flygningar till Thailand upphöra eftersom en stor del av kärleksinvandringen kommer därifrån och den räknar Jimmy också in. Därför försvinner naturligtvis hela Asien utom Japan från tillåtna reselistan också.
Så där har ni det: Jimmy lovar sänka invandringen men det enda sättet han kan göra det på är att mobba de 1900 flyktingar som (varning SD terminologi följer) verkligen INTE ”Skulle klarat sig bra hemma eftersom de ju hade råd att betala någon för att komma hit” samt tracka alla ASYL-sökande så att 1300 extra av dem inte får stanna THATS IT. Det enda Jimmy kan göra är att spara 6 miljarder EFTERSOM VI INTE TAR HIT FLYKTINGAR – DE FLYR HIT SJÄLVA!!!
Det är som i skolan igen – killarna längst bak i klassrummet kan sextracka Nettan för att hon har schysta pattar och de kan mobba Timo för att hans farsa inte pratar Svenska MEN DE KAN FORTFARANDE INTE RÄKNA.
Så ni som röstar på Jimmy kommer stå där och undra varför det inte regnar pengar över er men det kommer inte göra nått för ni kommer fortsätta tro att det är därför att kommunistvänsterfeministflatbögmediasossehögervänsterliberalfittorna motarbetar er istället för att se sanningen vilken är att JIMMY LJUGER för er!!!
Jimmy vill inte styra, Jimmy vill tjäna en miljon om året och knalla runt i fina kostymer. Jimmy skiter i er och ni kommer aldrig få det han lovar – särskilt inte om han fick säg 35% av rösterna och faktiskt fick styra något. Det lär för övrigt vara hans värsta mardröm – fick han makt skulle alla hans anhängare se igenom lögnerna eftersom penga-regnet omedelbart skulle utebli.
Min stora fråga är dock – Varför i helvete bemöter inte media hans argument med dessa ovanstående eftersom vem som helst som kan läsa på fem minuter kan hitta all information om ALLA flyktingar vi ”tar hit” 1900 st och alla som KOMMER HIT SJÄLVA i fjol 65000 st.

 

Gästinlägg av Tor Tolander

En Sverigedemokrats skrämselpropaganda granskas del 5

Denna artikelserie knäcker myter och avslöjar extremt överdriven skrämselpropaganda från Eric Myrin. Han är vice ordförande i SD Nacka och första namn på SD:s valsedel till Nacka kommunfullmäktige och Eric är även ordförande för SDU Stockholm.

Exakt såhär som Eric Myrin gör i sin video, förvanskar SD och SDU och en del av deras anhängare ofta, i uppenbart syfte att försöka skrämma sina väljare till lydnad:

Denna del av artikelserien fokuserar på diagrammet som visas från 00:55 till 01:05 i Eric Myrins video.

———- video: https://www.youtube.com/watch?v=W8lG065QLnU ———-

Först återupprepar videon det antal personer som fått ett uppehållstillstånd under ett kalenderår, och kallar dessa lite slarvigt för invandrare. En tidigare del i denna artikelserie har visat att den siffran inkluderar väldigt många olika personer, som inte nödvändigtvis är flykting eller invandrare som ämnar stanna här permanent eller ens en lång tid. För den inkluderar även alla adopterade barn, gäststudenter, korttids-gäst-arbetare på t.ex. 6månaders-visum osv

Sedan nämns en siffra om att det endast skulle vara 5% av alla som får uppehållstillstånd, som skulle vara så kallade ”riktig flykting”.

Som jag redan konstaterat i denna artikelserie, så är siffran ca 93.000 personer en grovt överdriven siffra, och falskt framställer 93.000 som om de hade fått PUT, permanent uppehållstillstånd. Så då kan man ju inte längre påstå att det är bara 5% av dessa som är ”riktiga flyktingar” av samtliga invandrare under ett år – när det nu bevisligen inte är så många personer som kommer hit för att stanna permanent.

Källa: Migrationsverket, Beviljade PUT till flyktingar som sökt asyl : http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6313945/1400506282766/tab3.pdf Beviljade PUT till personer som söker uppehållstillstånd för att bo tillsammans i Sverige med en person som tidigare fått PUT för sina asylgrundande skäl : spalten märkt ”därav flykt.-anh.” : http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6313943/1400506277636/tab1.pdf

Och här måste man nämna att FN har vissa definitioner och uppsatta riktlinjer för när man ska ge en flykting asyl. Men, vi i Sverige inkluderar även andra riktlinjer (dock aldrig ekonomiska skäl), så att vi har ambition att erbjuda fler människor en fristad i Sverige, och vi har därmed lite bredare begrepp om vilka skäl som är asylgrundande, utöver FN:s asylgrundande skäl – det är inget argument för att börja skilja på flyktingar i termer som ”riktiga” eller inte ”riktiga”.

Sedan nämner speakern i videon att 24.000 personer kommer från MENA-länderna. Och när man väljer att refererar till olika personer som kommer från en specifik region, då tycker jag att man i ärlighetens namn även bör nämna antal personer som utvandrar till ett land i Afrika eller Mellanöstern under samma kalenderår, för att visa på migrationsöverskottet. (men vi kan ignorera det, för denna gång, men eventuellt återvända hit)

Om jag ska vara generös så kan jag nämna att det var 5.617 personer från Afrika som fick sin asylansökan godkänd under år 2011, och 5.711 personer från Asien, under samma år. Och då har jag inkluderat alla som fått PUT på sin asylansökan från alla länder i hela Asien + alla länder från hela Afrika.

——-

OM NU SD och SDU själva påstår att de inte är rasister, om de nu hävdar så ihärdigt att de inte skiljer mellan folk och folk….

… Varför i helvete fortsätter de att göra EXAKT just det, med sitt skeva bruk av statistik på detta sätt???

Jag som knäcker myterna och lögnerna i deras statistik-presentationer, jag bryr mig aldrig om en person är en s.k.”riktig” flykting eller ej – för vet ni… ???

…jag är INTE rasist. och det är oftast bara en rasist som bär på rasistiska vanföreställningar som t.ex. att insinuera att 95% inte skulle vara s.k.”riktiga” flyktingar… vad 17 nu det skulle vara för person isåfall!

Dela och Sprid gärna denna artikelserie. Vi är många, vi är ickerasister, stoppa lögnerna NU! #Rasseskola

Fortsätt gärna att läsa kommande delar här hos Polimasaren, som knäcker fler av myterna i Eric Myrins skrämselpropaganda.

Mina källor är exakt samma källor som SDU:s Eric Myrin uppger under videon på sitt Youtubekonto.

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

 

Texten är skriven av Johan Löfström, medgrundare av Motargument.se http://motargument.se/author/Jo_lo/page/2/

 

En Sverigedemokrats skrämselpropaganda granskas del 4

Denna artikelserie knäcker myter och avslöjar extremt överdriven skrämselpropaganda från Eric Myrin. Han är vice ordförande i SD Nacka och första namn på SD:s valsedel till Nacka kommunfullmäktige och Eric är även ordförande för SDU Stockholm.

Exakt såhär som Eric Myrin gör i sin video, förvanskar SD och SDU och en del av deras anhängare ofta, i uppenbart syfte att försöka skrämma sina väljare till lydnad:

Denna del av artikelserien fokuserar på en liten del av diagrammet som visas som en stapel om 42%, mellan 00:44 och 00:54 i Eric Myrins video.

———- video: https://www.youtube.com/watch?v=W8lG065QLnU ———-

Varje gång som SD eller SDU hävdar att vissa människor som har viss bakgrund är överrepresenterade i brotts-statistiken hos BRÅ eller hos Polis, kan man referera statistik tillbaks till dem från BRÅ och polis, som intygar att av alla som är mellan 15 och 51 år och är folkbokförda i Sverige, så:

a) är 88 till 95% av alla personer, (hur man än väljer att dela in personer i olika grupper eller gruppindelningar), ALDRIG misstänkta för något brott! (under en studerad 5-årsperiod)

b) kan 60% av alla utförda brott tillskrivas någon svenskfödd person, som har 2 föräldrar som är födda i Sverige. (under en studerad 5-årsperiod)

c) kan mindre än 25% av alla brott tillskrivas en person som är född utanför Sveriges gränser, som i t.ex. Finland, Norge eller Danmark osv. (under en studerad 5-årsperiod)

d) utgör personer som har invandrat hit från Finland, Norge, Danmark, Island och som är misstänkt för någon form av brottslighet = 5% av alla misstänkta. (personer från t.ex. Nordafrika utgör = 0,7% av alla misstänkta)

Källa: BRÅ, sida 8-10 i denna pdf : http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf ——-

OM NU SD och SDU själva påstår att de inte är rasister, om de nu hävdar så ihärdigt att de inte skiljer mellan folk och folk….

… Varför i helvete fortsätter de att göra EXAKT just det, med sitt skeva bruk av statistik på detta sätt???

Jag som knäcker myterna och lögnerna i deras statistik-presentationer, jag bryr mig aldrig om etnicitet, födelseplats, religion eller modersmål, när jag pratar politik eller när jag pratar om människor och deras respektive åsikter – för vet ni… ???

…jag är INTE rasist. och det är oftast bara en rasist som bär på rasistiska vanföreställningar som brukar spekulera så grovt om andra människor…!

Dela och Sprid gärna denna artikelserie. Vi är många, vi är ickerasister, stoppa lögnerna NU! #Rasseskola

Fortsätt gärna att läsa kommande delar här hos Polimasaren, som knäcker fler av myterna i Eric Myrins skrämselpropaganda.

Mina källor är exakt samma källor som SDU:s Eric Myrin uppger under videon på sitt Youtubekonto.

Del 1

Del 2

Del 3

Del 5

 

Texten är skriven av Johan Löfström, medgrundare av Motargument.se http://motargument.se/author/Jo_lo/page/2/